1. Tên hồ sơ dạy học: Tích hợp môn Toán 7 trong bài Ôn tập chương II – Hàm số và Đồ thị với các môn: Địa lý, Giáo dục công dân, Sinh học và Vật lý. 2. Mục tiêu dạy học _2.1. Môn Toán_ _2.1.1. Kiến thức _ - Học sinh nắm được các dạng toán cơ bản áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau_._ - Biết sử dụng kiến thức các môn: Hình học, Vật lý, Sinh...